TH
สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา

มรณานุสติ คาเฟ

แห่งนี้เป็นผลจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา หัวข้อ “การนำหลักพุทธปรัญญาและปรัชญาหลังนวยุคมาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้าสังคมแห่งสัมมาปัญญา ในประเทศไทยยุค 4.0”

อ่านต่อ

"All Teast Spacial For you"

วิดีโอแนะนำ

News & Event

Our News & Event

สัมภาษณ์สื่อ Thai PBS

ขอบคุณทีมข่าว ชีวิตติดดิน จากทางช่อง Thai PBS ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมในวันนี้

ดีใจและขอชื่นชมที่ประเทศไทยยังมีสำนักข่าวที่มุ่งเน้นนำเสนอข่าวที่เป็นสาระ เป็นประโยชน์แก่ใ่นคนในสังคมอยู่ หวังว่านิทรรศการมรณานุสติคาเฟที่ผมวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตได้บ้าง

Read More

Engine by shopup.com