TH
สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

นิทรรศการเกิด Birth

หมวดหมู่: นิทรรศการหลัก
tab-image

นิทรรศการเกิด Birth

ลงไปนอนในเปลคุดคู้ให้เหมือนเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์มารดา จากนั้นหลับตาทำใจให้ว่างประมาณ 1 นาที จินตนาการขณะนี้อยู่ในท้องแม่ นึกถึงความทรมานในการคุดคู้ สัมผัสของเลือด และ น้ำคร่ำ ความเย็น ความร้อน ระลึกถึงความลำบากของมารดาที่อุ้มท้องเรามา 9 เดือน เมื่อมีโอกาสเกิดมา จะใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า อย่างไร

25 กันยายน 2563

ผู้ชม 854 ครั้ง

Engine by shopup.com