TH
สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

Life Archive

หมวดหมู่: นิทรรศการหลัก

 

เริ่มต้นการเดินทางกับหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือ อารยธรรมอียิปต์ จากกระดาษปาปิรุส (Papyrus) สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกในยุคนั้น ผ่านจุดรุ่งเรืองสูงสุดของอียิปต์กับมหาพีรามิด พร้อมกับกิจกรรมลับสมองกับการต่อชิ้นส่วนของพีรมิด จนถึงจุดสิ้นสุดของอารยธรรมอียิปต์และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของกรีก-โรมัน

 
 
 
 
 
ในยุคกรีกโบราณเป็นยุคที่มีความสำคัญกับการวางรากฐานแนวความคิดต่าง ๆ ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบมากขึ้น มนุษย์ก็หันมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้น

 

เธลีสแห่งมิเลทัส (Thales of Miletus) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตก ได้เป็นคนแรกที่ตั้งสมมติฐานว่า “น้ำ เป็นธาตุต้นกำเนิดของทุก ๆ สรรพสิ่ง” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ

 
 
 

 

 
 
 

โสเครตีส(Socrates) คิดว่าการเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นผ่านคำถามที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 6 นี้ จะช่วยให้เขากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วคุณมีมุมมองหรือโลกทัศน์ต่อคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้าง? ลองตอบคำถามเหล่านี้เพื่อที่คุณจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้น

 
 
 

เมื่อมนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มนุษย์ก็หันมาศึกษาทางจิตวิญญาณจากเดิมที่เชื่อเรื่องภูตผี ก็เริ่มแสวงหาหนทางที่จะทำให้จิตวิญญาณของพวกเขารอดพ้นหรือหลุดพ้นจากปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ ศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ควบคู่ไปกับการปกครองในระบอบกษัตริย์ นิทรรศการส่วนนี้ได้รวบรวมหลักสำคัญของแต่ละศาสนามาให้ได้ศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

 
 
 

เมื่อระบบความคิดของมนุษย์มีระเบียบวิธีมากขึ้น จนก่อให้เกิดเป็นวิทยศาสตร์ มนุษย์จึงเริ่มมุ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องของความสุข มนุษย์หันมาให้ค่ากับวัตถุมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมจนเกิดเป็นลัทธิทุนนิยม อีกทั้งยังบูชาวิทยาศาสตร์เป็นดั่งพระเจ้าองค์ใหม่ แต่ในท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์จากการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางที่ผิดก็ประจักษ์ให้เห็นและถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปอีกนานเท่านาน

 
 

Revolution of Power เป็นเสมือนการสรุปความว่าในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอำนาจนั้นจะมีความสัมพันธ์กับความกลัวของมนุษย์ โดยผู้ที่ครอบครองอำนาจจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาหรือขจัดความกลัวของคนในยุคนั้นได้ ซึ่งถ้าหากเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตผู้คนจะมีความกลัวเกี่ยวกับอะไร คุณก็สามารถกลายมาเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจแห่งยุคอนาคตได้เช่นกัน

 

03 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 870 ครั้ง

Engine by shopup.com