TH

Death Awareness Cafe'

มรณานุสติ คาเฟ่ ประสบการณ์เกิด แก่ เจ็บ ตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา

มรณานุสติ คาเฟ

แห่งนี้เป็นผลจากงานวิจัยของ ผศ.ดร.วีรณัฐ โรจนประภา หัวข้อ “การนำหลักพุทธปรัญญาและปรัชญาหลังนวยุคมาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้าสังคมแห่งสัมมาปัญญา ในประเทศไทยยุค 4.0”

อ่านต่อ

"All Teast Spacial For you"

นิทรรศการหลัก

วิดีโอแนะนำ

News & Event

Our News & Event

สัมภาษณ์สื่อ Thai PBS

ขอบคุณทีมข่าว ชีวิตติดดิน จากทางช่อง Thai PBS ที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์ผมในวันนี้

ดีใจและขอชื่นชมที่ประเทศไทยยังมีสำนักข่าวที่มุ่งเน้นนำเสนอข่าวที่เป็นสาระ เป็นประโยชน์แก่ใ่นคนในสังคมอยู่ หวังว่านิทรรศการมรณานุสติคาเฟที่ผมวิจัยนี้จะมีส่วนช่วยให้คนในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตได้บ้าง

Read More

Engine by shopup.com