TH

Death Awareness Cafe'

มรณานุสติ คาเฟ่ ประสบการณ์เกิด แก่ เจ็บ ตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

Life Archive

หมวดหมู่: นิทรรศการหลัก

 

เริ่มต้นการเดินทางกับหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดนั่นก็คือ อารยธรรมอียิปต์ จากกระดาษปาปิรุส (Papyrus) สิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนโลกในยุคนั้น ผ่านจุดรุ่งเรืองสูงสุดของอียิปต์กับมหาพีรามิด พร้อมกับกิจกรรมลับสมองกับการต่อชิ้นส่วนของพีรมิด จนถึงจุดสิ้นสุดของอารยธรรมอียิปต์และเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุครุ่งเรืองของกรีก-โรมัน

 
 
 
 
 
ในยุคกรีกโบราณเป็นยุคที่มีความสำคัญกับการวางรากฐานแนวความคิดต่าง ๆ ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยเมื่อมนุษย์มีการพัฒนาความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบมากขึ้น มนุษย์ก็หันมาศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้น

 

เธลีสแห่งมิเลทัส (Thales of Miletus) ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตก ได้เป็นคนแรกที่ตั้งสมมติฐานว่า “น้ำ เป็นธาตุต้นกำเนิดของทุก ๆ สรรพสิ่ง” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสรรพสิ่งในธรรมชาติ

 
 
 

 

 
 
 

โสเครตีส(Socrates) คิดว่าการเข้าใจโลกทัศน์ของผู้อื่นผ่านคำถามที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 6 นี้ จะช่วยให้เขากลายเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วคุณมีมุมมองหรือโลกทัศน์ต่อคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้าง? ลองตอบคำถามเหล่านี้เพื่อที่คุณจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้น

 
 
 

เมื่อมนุษย์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มนุษย์ก็หันมาศึกษาทางจิตวิญญาณจากเดิมที่เชื่อเรื่องภูตผี ก็เริ่มแสวงหาหนทางที่จะทำให้จิตวิญญาณของพวกเขารอดพ้นหรือหลุดพ้นจากปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ ศาสนาจึงเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ควบคู่ไปกับการปกครองในระบอบกษัตริย์ นิทรรศการส่วนนี้ได้รวบรวมหลักสำคัญของแต่ละศาสนามาให้ได้ศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก

 
 
 

เมื่อระบบความคิดของมนุษย์มีระเบียบวิธีมากขึ้น จนก่อให้เกิดเป็นวิทยศาสตร์ มนุษย์จึงเริ่มมุ่งให้ความสำคัญกับสิ่งที่จับต้องได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งในเรื่องของความสุข มนุษย์หันมาให้ค่ากับวัตถุมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมจนเกิดเป็นลัทธิทุนนิยม อีกทั้งยังบูชาวิทยาศาสตร์เป็นดั่งพระเจ้าองค์ใหม่ แต่ในท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์จากการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางที่ผิดก็ประจักษ์ให้เห็นและถูกจารึกลงในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไปอีกนานเท่านาน

 
 

Revolution of Power เป็นเสมือนการสรุปความว่าในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอำนาจนั้นจะมีความสัมพันธ์กับความกลัวของมนุษย์ โดยผู้ที่ครอบครองอำนาจจะเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาหรือขจัดความกลัวของคนในยุคนั้นได้ ซึ่งถ้าหากเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตผู้คนจะมีความกลัวเกี่ยวกับอะไร คุณก็สามารถกลายมาเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจแห่งยุคอนาคตได้เช่นกัน

 

03 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 3345 ครั้ง

Engine by shopup.com