TH

Death Awareness Cafe'

มรณานุสติ คาเฟ่ ประสบการณ์เกิด แก่ เจ็บ ตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

Death Awareness Cafe'

สถานที่ที่จะช่วยให้คุณได้ระลึกถึงความตาย

สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

เกี่ยวกับเรา (ประวัติ) History

 

มรณานุสติ คาเฟ่ 

 

 

งานวิจัยของ ดร.วีรณัฐ โรจนประภา หัวข้อ “การนำหลักพุทธปรัญญาและปรัชญาหลังนวยุคมาปรับประยุกต์ใช้ในการสร้างสังคมแห่งสัมมาปัญญา ในประเทศไทยยุค 4.0”

เพื่อแก้ 3 ปัญหาหลักของสังคมไทย ได้แก่

1 คุณแม่วัยใส

2 อาชญากรรม

3 คอร์รัปชัน

ผลวิจัยพบว่า การแก้ปัญหาข้างต้นต้องนำหลักมรณานุสติมาใช้เพื่อให้ความโลภ และความโกรธ อันเป็นรากของปัญหาดังกล่าวลดลง โดยนำเสนอผ่านรูปแบบของคาเฟ่ ซึ่งเป็นวิถีเชิงสัญลักษณ์ของคนในยุค 4.0 และใช้การทดลองให้เกิดประสบการณ์ตรง

 


03 พฤษภาคม 2566

ผู้ชม 3417 ครั้ง

Engine by shopup.com